Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die plaatsvinden tussen de webwinkel De Blauwe Eland en afnemer van het product van De Blauwe Eland.
De Blauwe Eland heeft de volgende producten: Noorse tinnen knopen en haken, Noorse wol, breiboeken, rondbreinaalden, tinnen hartjes, etc.
Het product van De Blauwe Eland wordt zo nauwkeurig en volledig mogelijk beschreven, zodat het voor afnemer goed mogelijk is om een beoordeling te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Mogelijke vergissingen, fouten of afwijkingen van kleur van het product, zijn voor De Blauwe Eland niet bindend.
Prijzen zijn inclusief belastingen.
Verzendkosten zijn altijd voor rekening van afnemer. Van toepassing zijn de posttarieven zoals Post.nl deze hanteert. Na afgifte van het product op het postkantoor, is De Blauwe Eland niet langer aansprakelijk voor het product.
Afnemer heeft het recht om van gedane bestelling af te zien zolang er nog geen betaling door afnemer en verzending door De Blauwe Eland is gedaan. Eenmaal betaalde en afgeleverde producten, worden door De Blauwe Eland niet teruggenomen. Aflevering van het product vindt plaats direct nadat betaling door De Blauwe Eland is ontvangen.
Betaling is mogelijk via overboeking naar rekeningnummer 141343346 (Rabobank) t.n.v. De Blauwe Eland, of eventueel contant. Aangehouden wordt een betalingstermijn van 6 dagen, ingaande de datum van bestelling. Indien de betalingstermijn is verstreken, wordt het product door De Blauwe Eland opnieuw in het assortiment opgenomen voor verkoop aan derden. Eventuele afspraken met afnemer zijn daarmee komen te vervallen.
Indien De Blauwe Eland de bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan uitvoeren, ontvangt afnemer hierover zo spoedig mogelijk bericht. Afnemer heeft het recht om de bestelling te annuleren. Eventuele betalingen worden dan door De Blauwe Eland terugbetaald.